Firmware - TruDi®

 1. SW pre Inštaláciu firmware. Pre inštaláciu spustite   marlin.ino v prostredí Arduino IDE.

UPOZORNENIE:  Pre inštaláciu spustite  Arduino 1.8.0 - upload cez Arduino.

SLICR -  Software pre  - TruDi®

Software a odporúčané nastavenie pre SW SLICR.    

 

MANUAL  - TruDi®

Manuál - TruDi® 

Príručka pre stavbu, nastavenie a používanie 3D tlačiarne - TruDi®.

Modely pre tlač

Modely pre tlač a testovanie.